Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng
July,27,2018 Thông báo cho cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế xin trân trọng thông báo:

Ngày 20/7/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 4468/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế.

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng vui lòng xem và dowload tài liệu tại đây

Leave Comments