Nghiệp đoàn Midori – Nhật Bản tổ chức tuyển 8 nữ trồng trọt và 1 nam chăn nuôi tại công ty Interserco ., JSC
November,16,2017 Cung ứng nguồn nhân lực

Ngày 18/12/2015 Nghiệp đoàn Midori – Nhật Bản tổ chức tuyển 8 nữ nông nghiệp trồng trọt và 1 nam chăn nuôi tại vùng Kumamoto tại công ty Interserco ., JSC

Leave Comments