Công ty INTERSERCO tuyển thành công 4 nam 6 nữ làm nhựa tại Nhật Bản
November,16,2017 Cung ứng nguồn nhân lực

Ngày 12/11/2015, Công ty CP Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế đã tuyển thành công 4 nam 6 nữ làm nhựa tại Nhật Bản tỉnh Kumamoto thuộc Nghiệp đoàn Midori

 

 

Leave Comments