Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế
October,30,2017 Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) được tổ chức sáng ngày 18/11/2016 tại ICD Mỹ Đình, số 17 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại hội đã đánh dấu bước phát triển mới của Công ty sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành – chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối. Đây là kết quả của sự phấn đấu vượt bậc của Ban Lãnh đạo Công ty, các phòng ban tham mưu và toàn thể người lao động trong việc đồng tâm hiệp lực hoàn thành mọi quy trình trong quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ – theo đúng chủ trương của Nhà nước và UBND Thành phố Hà nội.

Tham dự Đại hội có 54 cổ đông, đại diện cho 99,64% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung sau:

  1. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần.
  2. Bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: Ông Phùng Tiến Toàn, Ông Vũ Hoàng Thao, Bà Phùng Thúy Hoa, Ông Nguyễn Thái Hòa và Ông Dương Đức Tính.
  3. Bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Ông Phạm Xuân Phương, Bà Ngô Thị Hoàng Yến và Ông Trần Trung.
  4. Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021
  5. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
  6. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn kể từ khi Công ty nhà nước bàn giao cho Công ty cổ phần đến hết 31/12/2017.
  7. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu.

Ngay trong thời gian tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Phùng Tiến Toàn; Trưởng Ban Kiểm soát là bà Ngô Thị Hoàng Yến.

Ông Phùng Tiến Toàn, Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT nhận nhiệm vụ trước Đại hội đồng cổ đông và cam kết đưa Công ty phát triển vững mạnh và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất: tải về

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất: tải về

Một số hình ảnh tại đại hội:

Chu tich - khai mac dai hoi

Ông Phùng Tiến Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV –Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ong Phung Van Lam - Cong bo quyet dinh

Ông Phùng Văn Lâm –Phó trưởng phòng Tổ chức biên chế – Sở Nội Vụ công bố Quyết định số 6306/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế.

Dai hoi bieu quyet

Các cổ đông biểu quyết thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Co dong Duong Duc Tinh phat bieu y kien thao luan

Ông Dương Đức Tính, cổ đông ủy quyền của Công ty TNHH Dịch vụ sân bay Sài Gòn phát biểu ý kiến 

Co dong ALS phat bieu y kien thao luan

Ông Vũ Hoàng Thao, Cổ đông ủy quyền của Công ty ALS phát biểu ý kiến

Co dong bo phieu bau

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS

Hoi dong quan tri va BKS Cong ty CP INTERSERCO

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I ra mắt Đại hội

Leave Comments