Công ty Interserco trao tặng dụng cụ cứu sinh cho bà con vùng khó khăn tham gia giao thông đường thuỷ nội địa
April,20,2021 Tin nội bộ

Chung tay góp phần bảo đảm ATGT đường thủy nội địa, giảm bớt thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ con người do tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa, thông qua Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Công ty INTERSERCO đã trao tặng 800 dụng cụ cứu sinh cho bà con vùng khó khăn tham gia giao thông đường thủy nội địa.

12

Theo: http://viwa.gov.vn

Leave Comments