Dịch vụ

Dịch vụ logistics tích hợp (6)

 class=

Giao nhận vận chuyển hàng hoá hàng không

 class=

Kho vận

hạ tầng hiện đại, chuyên nghiệp đảm bảo hàng hóa của khách hàng được bảo quản và truy xuất an toàn

 class=

Vận tải nội địa và quốc tế

Dịch vụ Logistics tích hợp Đa dạng điểm đến dù trong nước hay quốc tế

 class=

Dịch vụ phụ trợ

Chính sách xuất nhập khẩu đúng theo quy định nhất; Chính sách xuất nhập khẩu đúng theo quy định nhất Thời gian làm thủ tục ngắn nhất...

 class=

Chuyển cửa khẩu

Hỗ trợ khách hàng Kết nối ICD Mỹ Đình với tất cả cửa khẩu Quốc tế

 class=

Bãi container depot

Duy nhất tại thủ đô Hà Nội

ILS – Giải pháp chuyên biệt, Kết nối đa phương  

Scroll to Top
Thibft kế web bởi Hoangweb.com