Ngành nghề Kinh doanh

  • Xây dựng dân dụng.
  • Xây dựng công nghiệp.
  • Xây dựng giao thông.
  • Sửa chữa nhà cửa, trang trí nội ngoại thất.
  • Buôn bán tư liệu tiêu dùng và vật liệu xây dựng 

 

ILS có đôi ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Từ khi thành lập đến nay Công ty chúng tôi đã thi công nhiều công trình đạt yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật được các bên giao thầu tín nhiệm.

 

  • Các mục tiêu chính: phát triển tương đối nhanh và ổn định về doanh thu, lãi trên đơn vị vốn, thu nhập người lao động, môi trường làm việc, trách nhiệm với cộng đồng. Giảm dần chi phí sản xuất.
  • Các chiến lược thực hiện: xây dựng môi trường làm việc hiệu quả và đơn giản; thu hút nhân lực có trình độ cao bằng chính sách nhân sự và môi trường làm việc tốt; áp dụng hiệu quả công nghệ vào quản lý và thực hiện; luôn quản lý tốt chiến lược và thay đổi phù hợp, kịp thời.
  • Chính sách thực hiện: khoa học, sáng tạo, có kế hoạch, có hệ thống, có giải trình, có trách nhiệm và dân chủ. Nhằm đảm bảo đưa ra được những quyết định đúng đắn để đạt được sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp.

 

KẾ HOẠCH

xây dựng những kế hoạch từ tổng thể dài hạn đến kế hoạch chi tiết cho từng công việc để thực hiện. Kế hoạch dài hạn đối với các mục tiêu về nhân sự, hệ thống quản lý, thương hiệu,thị trường đầu tư xây dựng và thị trường vốn. Kế hoạch ngắn hạn cho các dự án đầu tư, xây lắp, tư vấn

ILS - Giải pháp chuyên biệt, Kết nối đa phương

Liên Hệ ILS